​אחריות תאגידית

אנו במרכז רפואי מעין רואים את המעורבות החברתית ואת קשרי הקהילה כערך אחד בתפיסה הכוללת של אחריות חברתית בניהול עסקים. אנו בחרנו לתעל את מעורבותו ותרומתו של מרכז רפואי מעין לקהילה באמצעות השקעה בספורט ובהעצמת נשים. בשנת 2016-2017 תרמנו לקבוצות כדורשת ובכך סייענו לנשים שהן אימהות לצאת מהבית ולהשתתף בפעילות ספורטיבית תחרותית. באמצעות התרומות חשפנו את הנשים ומשפחותיהן לחשיבות הספורט כדרך חיים.
 

מכתב תודה בגין תרומת מרפאות מעין

 


פיקוח ובקרה מחמירים
המרכז הרפואי 'מעין' בעל תקן איזו 27001 ומשרד הבריאות.
כל המכשירים במרכז עוברים מדי שנה בקרה.
הטכנולוגיה הרפואית בעלת תקן אמ"ר (אגף ציוד רפואי במשרד הבריאות, FDA)
פיקוח ובקרה מחמירים
שלח לנו הודעה 04-6875000