מהו הסיכון החמור ביותר שעלול להתרחש בעקבות הניתוח? אפשר להתעוור מניתוח?

מהו הסיכון החמור ביותר שעלול להתרחש בעקבות הניתוח? אפשר להתעוור מניתוח?
שאלה:
מהו הסיכון החמור ביותר שעלול להתרחש בעקבות הניתוח? אפשר להתעוור מניתוח?

תשובת מרכז רפואי מעין:
הסיבוך הקשה ביותר בכל ניתוח בעיניים, בכל מקום בעולם, ועל ידי כל מנתח בעולם הוא אובדן הראיה בעין המנותחת. למזלנו הרבה הסיכוי שסיבוך כזה יקרה נמוך ביותר ואינו עולה כמעט על הסיכוי שתיפצע בעין ותאבד את הראיה בעקבות הראייה הירודה כתוצאה מקטרקט שלא נותח. מדובר על מאיות או עשיריות האחוז.
פיקוח ובקרה מחמירים
המרכז הרפואי 'מעין' בעל תקן איזו 27001 ומשרד הבריאות.
כל המכשירים במרכז עוברים מדי שנה בקרה.
הטכנולוגיה הרפואית בעלת תקן אמ"ר (אגף ציוד רפואי במשרד הבריאות, FDA)
פיקוח ובקרה מחמירים
שלח לנו הודעה 04-6875000