האם ניתן להבטיח הצלחה של מאה אחוזים בניתוח קטרקט?

האם ניתן להבטיח הצלחה של מאה אחוזים בניתוח קטרקט?
שאלה:
האם ניתן להבטיח הצלחה של מאה אחוזים בניתוח קטרקט?

תשובת מרכז רפואי מעין:
התשובה היא לא! אין אף ניתוח ברפואה שההצלחה שלו היא מאה אחוזים' אבל ההצלחה בניתוח קטרקט קרובה מאד למאה אחוזים ואחוז ההצלחה בניתוחים אילו מהגבוהים בהשוואה לכלל סוגי הניתוחים ברפואה. בנוסף צריך להגדיר מהי הצלחה בניתוח. האם ראייה של 6/6 או 6/9 נחשבת הצלחה? התשובה שונה מאדם לאדם ותלויה בגורמים רבים מאד כגון מצב הרשתית שלו ועוד. האם הניתוח מאפשר ראייה ללא משקפיים? גם כאן תלוי בסוג העדשה המושתלת ובגורמים נוספים. בכל מקרה תוצאה שונה יכולה להיחשב הצלחה או אי הצלחה. כאמור אין מאה אחוז.