צלחה נפלאה לעדשות טוריות

צלחה נפלאה לעדשות טוריות
המלצה מאת פיליפ גולדברג:
הצלחה נפלאה לעדשות טוריות הייתי זקוק לניתוח קטרקט בשתי העיניים. קבלתי המלצה לפנות לד"ר מודי נפתלי ב"מעיין". ד"ר נפתלי המליץ על השתלת עדשה טורית בכל עין. קיבלתי את המלצתו. היום, לאחר שני הניתוחים, אני ללא משקפיים רוב היום והלילה, לראשונה מזה כ-57 שנים. אני מרכיב משקפיים אך ורק לקריאה. אני מבקש להודות לד"ר נפתלי על מקצועיותו ומיומנותו (וגם על היותו אדם חביב). כמוכן אני מבקש להודות לכל הצוות של "מעיין" אשר טיפל בי בכל שלבי הניתוחים ובכל שלבי הטיפול הכללי. תמיד חייכו ותמיד עזרו ותמיד לעניין.