דר' יורה ברק דורג בין שבעת מנתחי העיניים הטובים בארץ