קבלת הסמכה על ידי מכון התקנים למרפאות מעין

הסמכה על ידי מכון התקנים לתקן איזו
בשעה טובה קיבל מרכז מעיין הסמכה ע"י מכון התקנים לתקן איזו 27001 – אבטחת מידע. מסמך זה מאשר כי מעין פועלת בהתאם לתקנים ולהוראות אבטחת המידע המקובלים, ומהווה עוד אישור לכך, שאתם המטופלים נמצאים בידיים הטובות ביותר.