דמנציה בגיל השלישי: איך להתכונן לגרוע מכל

דמנציה היא אחת מהמחלות הקשות ביותר שהרפואה נאלצת להתמודד איתן כיום, אך גם קרובי משפחתם של החולים מוצאים את עצמם בסיטואציה מאתגרת ביותר ולא אחת נאלצים לנהל מאבקים יום יומיים על מנת למצוא לקרוביהם טיפול רפואי הולם ולשמור על זכיותיהם. הדבר נכון במיוחד לסובלים מדמנציה בגיל השלישי, אז הנטל נופל לרוב על ילדיהם או נכדיהם.
מכיוון שמרבית המחלות הנוגעות לדמנציה (ולא מדובר רק באלצהיימר) הן מחלות דגנרטיביות, הרי ששאלת זכויותיו של החולה והיכולת שלו להחליט על עצמו היא אחת מהשאלות המהותיות ביותר שיש לשים עליה את הדעת.

חשוב להדגיש כי כאשר אדם מאובחן כחולה בדמנציה הוא לא הופך באופן אוטומטי להיות בלתי כשיר להחלטת החלטות על עצמו מבחינה חוקית. יחד עם זאת, כבר בשלב זה, בו הוא עדיין צלול ומסוגל להבין את משמעות המסמכים עליהם הוא חותם, רצוי שיחשוב על מתן ייפוי כוח לאדם שהוא סומך עליו על מנת שזה יוכל לקבלת החלטות עבורו מהרגע בו הוא אינו יוכל לעשות זאת יותר.
ייפוי כוח רפואי יכול להיחתם בפני עורך דין שהוכשר לכך, רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך, כששני הצדדים (המיופה והמייפה) צריכים לחתום עליו. ייפוי זה יכול לכלול גם הוראות בנוגע לטיפול פסיכיאטרי ואשפוזים אשר יכולים להיות רלוונטיים במצבים של דמנציה.

ייפוי כוח מתמשך לסובלים ממחלות הגיל השלישי

ייפוי כוח שתקף החל מהרגע בו האדם אינו מסוגל להחליט על עצמו החלטות ידוע גם כ"ייפוי כוח מתמשך" וכל אדם מעל גיל 18 רשאי להעניק אותו. אם לא נרשמו תנאים ספציפיים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף, מיופה הכוח יזדקק לחוות דעת רפואית כדי להפעילו.
ייפוי כוח שכזה נוגע למספר תחומים ומתן ייפוי כוח הינו רלוונטי רק לתחום אליו הוא מתייחס, לדוגמה:
  • ייפוי כוח רפואי
  • ייפוי כוח אישי עשוי לכלול נושאים רפואיים, אך גם נושאים חברתיים, תחום המגורים, צרכי היום יום וכו'
  • ייפוי כוח לענייני רכוש וכספים
במסגרת מתן ייפוי הכוח, מייפה הכוח יכול לכלול "הוראות מקדימות" בנוגע להחלטות שיתקבלו או לתת למיופה הכוח להחליט על תוכן ההחלטות בעצמו. אם ישנם מספר מיופי כוח, ניתן לקבוע מהי תהיה חלוקת הסמכויות ביניהם ומה ייקרה כאשר מתגלעת מחלוקת ביניהם.
אם ירצה בכך, יכול גם למנות "אנשים מיודעים". אלו הם האנשים שמקבלים דיווח ממיופה הכוח על ההחלטות השונות כמו גם כניסת ייפוי הכוח לתוקף. לחלופין, האפוטרופוס הכללי של אותו אדם יכול לשמש בתפקיד זה. אנשים מיודעים לא יכולים להיות קרובי משפחה של המיופה, אלא אם כן המיופה הוא קרוב משפחה של המייפה (אשר מינה אותם מלכתחילה).
ייפוי הכוח נחתם בפני עורך דין שעבר את ההכשרה הנדרשת ואין לו נגיעה אישית בנושא. ייפוי הכוח מופקד במשרד האפוטרופוס הכללי.
פיקוח ובקרה מחמירים
המרכז הרפואי 'מעין' בעל תקן איזו 27001 ומשרד הבריאות.
כל המכשירים במרכז עוברים מדי שנה בקרה.
הטכנולוגיה הרפואית בעלת תקן אמ"ר (אגף ציוד רפואי במשרד הבריאות, FDA)
פיקוח ובקרה מחמירים
שלח לנו הודעה 04-6875000